top of page
ÁSZF.png

Általános Szerződési Feltételek

 

1. BEVEZETÉS

Hári Richárd Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban ÁSZF) tájékoztatja felhasználóit (továbbiakban: Felhasználó) az általa nyújtott Kékéletmód szolgáltatásainak igénybevételének feltételeiről. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. SZOLGÁLTATÓ

A szolgáltatás tárgya: Kékéletmód tanácsadás, egészségfejlesztés, továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

 •  Név: Hári Richárd E.V.

 • Székhely és levelezési cím: 2096 Üröm, Rákóczi utca 31

 • Nyilvántartási szám: 

 • Adószám: 68882402-1-33

 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

 • Számlaszám: 11773425-03497146

 • E-mail cím: richard@kekeletmod.hu

3. FELHASZNÁLÓ

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

 

4. A SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI, LEÍRÁSA

A honlap online tanácsadással, és havonta megújuló előfizetői rendszerrel segíti a Felhasználó testi, lelki, szellemi fejlődését, mozgáson, légzéstechnikákon, egészséges étrenden, főzőkurzusokon keresztül

5. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

5.1. Felelősség

Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő szolgáltatást válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

 

5.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

6. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

6.1. A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.

6.2 Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

7.1. A megvásárlás folyamata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A Szolgáltatások menü pont alatt elérhetőek a megvásárolható termékek.

 

A vásárlás/regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltér, akkor levelezési cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt végző személy hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

Az adatok megadása után a vásárlónak átutalásos, bankkártyás és PayPalos fizetési lehetősége van. A kártya adatainak megadása után a vásárlás gombra kattintva elindíthatja a tranzakciót, aminek sikerességéről az oldalon, illetve emailben kap információt. A termék elektronikus formában kerül rendelkezésre bocsátásra, amit azonnal elér a Felhasználó.

 

7.2 A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama

Sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre.

A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján – bejelentkezés után – hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja. A Szolgáltatási szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Felhasználónak, amely visszaigazolást a Felhasználó elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

A Szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az ÁSZF, illetve annak rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Szolgáltatási szerződés magyar nyelven jön létre.

 

7.3 A Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A meghirdetett Szolgáltatásokon való részvételhez a honlapon megadott lehetőség szerint, az ott meghatározott egyszeri, vagy az előfizetéses rendszer használatához havonta megújuló díj fizetendő. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

A Szolgáltatás díját bankkártyával, átutalással,  vagy PayPalon keresztül fizeti a Felhasználó.

7.4. Számla

A Szolgáltató a megvásárolt termékekről minden esetben elektronikus alapú számlát állít ki, melyet a regisztrációnál megadott email címen kap meg.

7.5. A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

A Szolgáltatást a regisztrált felhasználó egyszerre egy számítógépről a honlapon bejelentkezve tudja igénybe venni abban az időszakban, amikorra előfizetését teljesítette. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja és az előfizetési díja megfizetésétől a dátumban meghatárzott időben, vagy ha a havi előfizetéses csomagot választotta, akkor a honlapom feltüntett időpontokban az  órára jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, illetve a már felvett anyagok korlátlan megtekintésére..

 

7.6 A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

 • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)

 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome a legideálisabb, vagy akár Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb. is lehet)

 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)

  A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

8. A honlapon üzemelő online shopból való vásárlás

A honlapon működő online shopban a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

1. A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, kiszerelését, árát, linkjét. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

2. Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után Ön a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy vigye egerét a „Kosár” feliratra, majd a megjelenő fülben kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

3. A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap jobb felső részén található „Kosár” segítségével nézheti meg a Kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytathatja a vásárlást.

4. Vásárlói adatok megadása

A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a „Pénztár” oldalra jut, ahol a megrendelés leadásához a számlázáshoz, szállításhoz szükséges információkat és a fizetési módot kell megadni.

5. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint a megrendelés leadását követő munkanap végéig nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatánakelküldésétkövetőmunkanapsoráne-mailútjánvisszaigazoljaazÖnajánlatát. A

szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a megrendelés során megadott e-mailcímhez kapcsolódó levelezőrendszerben hozzáférhetővé válik.

 

9. ILLETÉKTELEN FELHASZNÁLÁS TILALMA

9.1. A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

9.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját fejlesztésű szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

11. ELÁLLÁSI JOG

11.1. A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

11.1.1. A Felhasználó a regisztrációjától számított 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől, illetve felmondani azt.

11.1.2. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: Kékéletmód richard@kekeletmod.hu

11.1.3. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított 14 naptári nap elteltével jár le.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

11.1.4 Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó a fentiek szerint, az ott megadott határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő átutalással.

Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is megkezdődik, és a Felhasználó az előzőek szerinti felmondási jogával él, az igénybevett Szolgáltatás (napok szerint számított) időarányos díját köteles a Felhasználó megtéríteni a Szolgáltatónak.

Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

11.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

12. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 •  a) kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy

 •  b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
  Budapest, 2021. január 21.

 

13. JÓTÁLLÁS

 

14.  PANASZKEZELÉS

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a hello@avilagtancai.hu címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.11.11.

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (MELLÉKLET)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailen a richard@kekeletmod.hu címre)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: online táncórák

Szerződéskötés időpontja időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt:

 

Felhasználó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

bottom of page